Camping Lou Village in Valras plage Camping Lou Village in Valras plage Camping Lou Village in Valras plage Camping Lou Village in Valras plage Camping Lou Village in Valras plage
Camping aan zee
Directe toegang naar strand

Reserverings-Voorwaarden

Een reservering zal in behandeling genomen worden:
- Na instemming van de directie.
- Nadat U een bevestiging van Lou Village ontvangen heeft.
- Ook moet het contract door U ondertekend zijn.
- Tenslotte moet er een voorschot van 30 % van het totale bedrag betaald zijn voor huuraccommodaties, 30 € aan reserveringskosten zal echter wel in rekening gebracht worden.


De bevestigingsbrief zal in de receptie getoond moeten worden op de dag van aankomst. Het resterende bedrag evenals een toeristenbelasting zal bij aankomst in de receptie betaald moeten worden. Dit bedrag is tot stand gekomen volgens de bil reservering vastgestelde data. Indien u later dan gepland aankomt op de camping of eerder dan bij reservering vastgestel wilt vertrekken, zal echter geen terugstorting plaats kunnen vinden! Dit is eventueel wel mogelijk indien u de gewijzigde verblijfsdata minimaal 15 dagen voor Uw aankomst op de camping schriftelijk aangeeft. De reservering is op Uw naam vastgesteld en kan op geen enkele wijze aan derden worden doorgeschoven; onderhuur is niet mogelijk. Er kan geen reservering worden gemaakt op plaatsnummers !


HUURACCOMMODATIES:
Tenten zijn niet toegestaan op het terreinen van huuraccommodaties.
Het aantal personen mag het maximumaantal dat voor een huuraccommodatie is voorgeschreven niet overstijgen. Aankomsten vinden plaats tussen 16:00 u en 20:00 u.
Het vertrek moet plaatsvinden voor 11:00 u, nadat er een eindcontrole voor de inventaris in Uw huuraccommodatie gedaan is. Voor deze eindcontrole moet 48 uur voor vertrek een afspraak gemakt zijn.
De camping behoudt zich het recht voor de toegang te weigeren als het aantal personen groter is dan bij reservering vastgesteld of als de namen niet overeenkomen. Honden zijn absoluut verboden in huuraccommodaties ! U zult bij aankomst een borg van 300 € moeten betalen voor de inventaris. Deze borg zal uiterlijk 5 dagen na Uw vertrek gerestitueerd worden.
De huuraccommodatie moet in perfecte staat achtergelaten worden, zoals u hem ook aangetroffen hebt bij aankomst. Indien dit niet gebeurt kan er een bedrag van 46 € in rekening worden gebracht voor schoonmaakkosten.


CAMPINGPLAATSEN:
Aankomst is mogelijk vanaf 12:00 u, vertrek op zijn laatst om 12:00 u.
Van iedere eertragmg moeten wi SCHRIFTELIJK de hoogte gestel worden. Zonder i2o rmatie over Uw vertrek zal uw campingplaats aan een andere klant vergeven worden, de volgende dag om 12:00 u en zullen eventuele voorschotten ingenomen worden. Indien U Uw verblijf wilt verlengen dient de directie 3 dagen van tevoren op de hoogte gesteld te worden. Verlengen kan uiteraard alleen als er plaats vrij is.
U kunt geen reserveringen maken op plaatsnummers !


TERUGBETALING:
Terugbetaling geldt niet voor reserveringskosten.
Terugbetaleng is slechts mogelijk in gseal van ziekenhuisopname of in geest van overlijden van een naast familielid (ouders en kinderen). Hierbij moet een doktersverklaring getaand worden, waaruit blijkt dat het vertrek niet mogelijk is.
Andere zakelijke of persoonlijke redenen voor annulering geven geen recht op terugbetaling. Iedere klant dient zijn caravan, tent auto en overige eigendom zelf in verzekering gesteld te hebben, naar individuele verantwoordelijkheid. Ook een annuleringsverzekering behoort hiertoe. De camping geldt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van diefstal, brand, stormen etc. Ieder incident of ongeluk is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant.


Het dragen van een Lou Village campingarmband in het zwembad evenals op de rest van de camping, is verplicht voor Uw veiligheid.
Indien men deze armband niet draagt wordt men van de camping verwijderd.

DIVERSE :
De houtskool- en elektrische barbecues zijn VERBODEN. Alleen gasbarbecues zijn toegestaan.
Alleen honden onder de 10kg van categorie 3 worden aabvaard. De vaccinatie voor honden en katten moet actueel zijn.


OMWILLE VAN DE HYGIËNE IS HET DRAGEN VAN "ZWEMSHORTS" (KORTE BROEKEN) IN DE ZWEMBADEN VERBODEN.


Kinderen jonger dan 12 jaar mogen slechts onder begeleiding in de zwembaden.
Eenieder is verplicht zich te houden aan het reglement van de camping en van het zwembad, dat bij aankomst gegeven wordt en tevens op het bord bij de receptie te lezen is.

Réserver